28

İnsan Kaynakları Politikası

İşe alım politikamızın temelini, ihtiyaç analizlerimiz doğrultusunda insan gücünü etkin şekilde planlayarak kurum değerleri ve kültürüne en uygun ve doğru kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesi oluşturur. En doğru yerleştirmenin yapılabilmesi için pozisyonlar bazında belirlenmiş kriterler ve metotlar kullanılır. İşe alım faaliyetleri yıllık plan dâhilinde gerçekleştirilmekte olup, süreç adımları standart ve şeffaf bir şekilde yapılandırılmıştır. Kurumumuzda başarılı olan her çalışan, başarısını devam ettirdiği sürece en üst kademeye kadar yükselme şansına sahiptir.